HAZTEGIA, Zirkozaurrek duen sorkuntza proiektua da, Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak babestutakoa. Haztegi honen baitan, Zirkozaurrek egoitza artistikoetan parte hartzeko deialdia zabaltzen du, honako helburuak bilatuz:

 • Sortzaileek, artistek eta zirko proiektu profesionaen proiektu antolatzaileek izaten duten laguntza eta asesoramentua hobetzea, Euskadin bertan sorkuntzarako espazio bat eskainiz.
 • Amateur zirko artistek sorkuntza eta ikerketa prozesuak garatu ahal ditzaten, espazio bat sortzea, lan mundurako sarbidea erraztuz.
 • Babesa eta aholkua eskaini programa honetan izena ematen duten proiektu artistikoei, plataforma digitalen eta IKT zerbitzuen bitartez, hala nola, Zirkozaurreko formakuntza eskaintzan lehentasunezko sarbideaz.

HAZTEGIA es el vivero de creación de Zirkozaurre subvencionado por el programa Fábricas de creación de Gobierno Vasco , Diputación Foral de Vizcaya y Ayuntamiento de Bilbao. Como parte de este vivero Zirkozaurre abre esta convocatoria de residencias artísticas, en las que perseguimos los siguientes objetivos:

 • Mejorar el acompañamiento a los creadores, artistas y promotores de proyectos artísticos profesionales de circo, proporcionando un lugar de creación en Euskadi.
 • Abrir un espacio en el que artistas de circo amateur puedan vivir un proceso de creación e investigación, facilitando su inserción profesional.
 • Apoyar y asesorar a los proyectos artísticos que se acojan a este programa mediante plataformas digitales y servicios TICs del espacio, así como ofreciendo acceso preferente al programa de formación profesional de Zirkozaurre.

Modalitateak | Modalidades

MODALITATE PROFESIONALA | MODALIDAD PROFESIONAL

Sorkuntza fasean dabiltzan proiektu artistikoen konpainiei zuzendua. Askoz jota 3 proiektu izango dira aukeratuak, gehienez 2 Euskadikoak direlarik. 

Destinada a compañías de circo con un proyecto artístico en fase de creación. Se seleccionarán un máximo de 3 proyectos, siendo máximo 2 de Euskadi y 1 propuesta artística de otra comunidad.

SORKUNTZA LABORATEGI MODALITATEA I & II | MODALIDAD DE LABORATORIO DE CREACIÓN I & II

I: Zirko artistak beste disziplina batzutako artistekin batu, eta elkarrekin lan eta ikerketa prozesu batetan murgiltzen dira, elkarlanak sortuz eta ideia berritzaileak garatuz. II. Dramaturgia zirko eszenaren baitan jorratu nahi duten artistei zuzendua.

I: Artistas de circo y otras disciplinas en conjunto se sumerjen en un proceso de trabajo e investigación para cultivar relaciones profesionales o ideas para una creación innovadora. II: Enfocado a artistas que busquen nuevas herramientas para aplicar una dramaturgia a la escena circense.

TXERTATZE MODALITATEA | MODALIDAD INSERCIÓN

Profesionalizatzeko asmoa duten amateur artista edo kolektiboei zuzendua. Amateur diogunean, aurretik zirko konpainia profesional batean lan egin ez duten pertsonetaz ari gara, ez dute parte hartu bira egin duen sorkuntza artistiko batean eta 15 emanaldi baino gutxiago eman dituzte.

Destinada a artistas o colectivos amateurs que quieran profesionalizarse en la creación artística. Por amateur entendemos que las personas integrantes no han pertenecido a ninguna compañía de circo profesional, no han participado en ninguna creación artística que haya estado en gira ni han realizado un total de más de 15 actuaciones.


Balorazio eta Ebazpena | Valoración y resolución

 • Balorazio batzordea Gonzalo Andino (Circada-Noletia Festibaleko zuzendaria)-k, Elena Ros (zirkoan espezializatutako profesional independientea)-ek eta Zirkozaurre Elkarteko Zuzendaritzako kide batek osatuko dute.
 • Ebazpena eta erabaki finala IRAILAn argitaratuko da.
 • Batzordeko kideak hautagaiekin harremanetan jar daitezke, informazio gehiago eskuratzeko asmoz.
 • Aukeratutako artista eta konpainiek eta Zirkozaurrek hitzarmen bat sinatuko dute, egoitza artistikoaren baldintzak eta bi aldeen konpromezuak zehaztuz.
 • Egoitza artistikoen egutegia banaka adostuko da aukeratuekin, eta 2018 urtean garatzeko izango da.
 • Beharrizan tekniko eta logistikoak, eta sorkutzaren jarraipena ebaluatzeko, aldebiko bilerak egingo dira aukeratutako taldeekin.

 • El comité de valoración estará compuesto por Gonzalo Andino (director del Festival Circada-Noletia), Elena Ros (profesional independiente especializada en circo) y un miembro de la Junta directiva de la Asociación Zirkozaurre.
 • La decisión final se hará pública en SEPTIEMBRE
 • Los candidatos podrán ser contactados por la comisión con el fin de ampliar la información recibida.
 • Las compañías o artistas seleccionados firmarán un convenio con Zirkozaurre que definirá las condiciones de la residencia y el compromiso de los/as artistas seleccionados/as.
 • El calendario de residencias se acordará individualmente con los seleccionados y se deberán llevar a cabo en el 2018.
 • Las necesidades técnicas y logísticas y el seguimiento de la creación se evaluarán en reuniones bilaterales con los equipos seleccionados.

NOLA BIDALI INSKRIPZIOA | CÓMO ENVIAR LA INSCRIPCIÓN

Jaitsi dagokizun formularioa, osatu eta bidali zirkozaurre@gmail.com helbidera.

Descarga el formulario correspondiente, rellénalo y envíalo a zirkozaurre@gmail.com

Kandidatura datuak bidaltzeko eta harremanetarako

 • Azken eguna: 2017ko irailak 3
 • Bidali email bidez zirkozaurre@gmail.com helbidera deialdiaren formularioa eta gainontzeko material osagarria.
 • Mezu honek ezin ditu 10MB gainditu.

Jar zaitez gurekin harremanetan edozein zalantza argitzeko edo edozein informazio jaso nahi ezkero..

Envío de candidaturas y contacto

 • Fecha límite: 3 de septiembre de 2017
 • Enviar por correo electrónico el formulario de la convocatoria junto con el material adicional que pueda apoyar la candidatura a zirkozaurre@gmail.com.
 • El correo electrónico de la candidatura no podrá superar 10MB.

No dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier otra información o resolver tus dudas.

Nori zuzendua

Sorkuntza fasean dabiltzan proiektu artistikoen konpainiei zuzendua. Askoz jota 3 proiektu izango dira aukeratuak, gehienez 2 Euskadikoak direlarik.

Abantailak

 • Egoitza artistikoa garatzeko, espazioa lagatzea.
 • Proiektuaren zuzendaritza artistiko edota teknikora bidaratuko den 1000 eta 3000 euro arteko laguntza ekonomikoa, hala nola, sorkuntza egoitzak sortarazitako gastuentzako (desplazamentuak, dietak, ostatua).
 • Produkzioaren, distribuzioaren eta proiekturaren kudeaketaren inguruko aholkularitza.
 • Haztegia programaren formazio profesionalean parte hartzeko lehentasuna, diruz lagundua.
 • Proiektuarentzako aholkularitza pertsonalizatua (salmenta dossierra osatzea, distribuzio estrategia bat garatzea, fakturazioa, eta abar).

Konpromezua

 • Lanen erakustaldian parte hartzea, erresidentziak amaitutakoan, Zirkozaurrek ezarritako data batean.
 • Proiekturaren ebaluazio eta difusioaren dispositiboekin elkarlana (elkarrizketak, inkestak eta abar) eta irudi eskubideak lagatzea helburu hauetarako.
 • Jasotako dirulaguntzak justifikatzea, fakturen bidez.
 • Legez ezarritako behar sozialak betetzea, eta Erantzunkizun Zibileko Asegurua izatea.

Irizpideak

 • Kalitate artistikoa eta proiektuaren izaera berritzailea; zentzu honetan, beste disziplina batzuekin elkarguneak kontutan hartuko dira, kultura, zientzia eta gizarte ekonomiaren beste adar batzuetan garatu daitezkeenak.
 • Zirko disziplinen garrantzia.
 • Zuzendaritza artistiko-teknikoa.
 • Proiekturaen bideragarritasuna.

Destinatarios

Compañías de circo con un proyecto artístico en fase de creación. Se seleccionarán un máximo de 3 proyectos, siendo máximo 2 de Euskadi y 1 propuesta artística de otra comunidad.

Beneficios

 • Cesión de espacio para la residencia artística.
 • Ayuda de entre 1000 y 3000 EUR para la dirección artística o técnica del proyecto, así como para los gastos derivados de la residencia de creación (desplazamiento, dietas, alojamiento).
 • Asesoramiento de producción, distribución y gestión del proyecto en residencia
 • Acceso preferente y subvencionado a la formación profesional especializada del programa Haztegia.
 • Asesoría personalizada para el proyecto (confección del dossier de venta, estrategia de distribución, facturación, etc.)

Compromiso

 • Muestra del trabajo a la salida de la residencia en la fecha que estipule Zirkozaurre.
 • Colaboración con los dispositivos de evaluación y difusión del proyecto (entrevistas, testimonios, encuestas. etc.) y cesión de derechos de imagen para los mismos, exclusivamente con estos fines.
 • Justificar la cuantía recibida mediante facturas.
 • Cumplir con las obligaciones sociales previstas por la ley, y contar con el seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Criterios

 • Calidad artística y el aspecto innovador del proyecto, en este sentido, se tendrá en cuenta la intersección con otras disciplinas que se puedan desarrollar en otros campos de la economía cultural, la ciencia y la sociedad.
 • Importancia de las disciplinas de circo.
 • Dirección artística/técnica.
 • Viabilidad del proyecto.

I. DISZIPLINA ARTEKO SORKUNTZEN LABORATEGIA

Zirkoko eta beste disziplina batzutako 12-16 artista elkartzea da proposamena (dantza, musika…), beste era batera aukerarik izango ez luketenak, sorkuntza eta ikerketa prozesu baten parte hartzeko, eta etorkizunerako harreman profesionalak edota ideia berritzaileak garatzeko. Honetarako, MARKELIÑE konpainia ospetsuaren koordinazio eta zuzendaritzarekin kontatuko dugu, proiekturarekiko interes izugarria adierazi duena.

II. DRAMATURGIA ETA SORKUNTZA LABORATEGIA

Modalitate hau norbere mugak gainditu eta dramaturgia zirko eszenaren baitan jorratzeko herramientak ezagutu nahi duten artistei zuzendua dago. Laborategi ikastaro bat da eta lau helburu ditu:

 1. Eszenari aurre egiteko antzezleek duten oinarrizko herramienten lanketa: presentzia, kontzientzia eta entzumena.
 2. Zirko teknikaren erabilera, ez soilik harridura sortzeko, atsegingarriak izateko edota entretenitzeko, baizik eta artistak adierazteko eta komunikatzeko erabiltzen duen lengoaia eszenikoaren parte garrantzitsu bezala (zirko teknikaren dramaturgia).
 3. Material pertsonalak deformatuz eta eraldatuz, sorkuntza herramienta berriak aurkitzea.
 4. Espekatulu kolektibo bat sortzea, laborategiaren amaieran erakustaldi batean aurkeztuko dena.

Nori zuzendua:

 • Zirko munduko artista profesionalei zuzendua (II Laborategia) zein beste disziplina batzutakoei (I Laborategia), Euskadi/Bizkaian bizi direnak lehentasunarekin.

Abantailak:

 • MARKELIÑEren zuzendaritzapean I Ikerketa Laborategian parte hartzea, edo PAU PORTABELLAren gidaritzapean II Ikerketa Laborategian.
 • Sektoreko beste profesional batzuekin elkarlanean aritzeko aukera.
 • Sorkuntza artistikoak garatzeko ideien laborategia.
 • Parte hartzen den sesio kopuruaren araberako laguntza ekonomikoa (artisten hitzarmenaren araberakoa).
 • Haztegia programaren formazio profesionalean parte hartzeko lehentasuna, diruz lagundua.

Konpromezua:

 • Lanen erakustaldin parte hartzea, erresidentziak amaitutakoan, Zirkozaurrek ezarritako data batean.
 • Proiekturaren ebaluazio eta difusioaren dispositiboekin elkarlana (elkarrizketak, inkestak eta abar) eta irudi eskubideak lagatzea helburu hauetarako.
 • Jasotako dirulaguntzak justifikatzea, fakturen bidez.
 • Legez ezarritako behar sozialak betetzea, eta Erantzunkizun Zibileko Asegurua izatea.

Irizpideak:

 • Ibilbide artistikoa.
 • Ibilbide profesionalean zehar, beste disziplinirekin izandako lotura edo elkarlanak (I Laborategia).
 • Disziplina artistiko anitzen ezagutza, formazioa edo menperatzea (I Laborategia).
 • Laborategiarekiko motibazio eta interesa.

LABORATORIO I DE CREACIÓN MULTIDISCIPLINAR

La propuesta es hacer coincidir entre 12-16 artistas de circo y otras disciplinas artísticas (danza, música, artista gráfico…) que de otra manera no tendrían la oportunidad de hacerlo en un proceso de trabajo e investigación del que puedan surgir futuras relaciones profesionales o ideas sustanciales para una creación innovadora. Para ello, contaremos con la presencia, coordinación y dirección de la prestigiosa compañía MARKELIÑE, quien ha mostrado un gran interés por esta propuesta.

LABORATORIO II PRESENCIA DRAMATURGIA Y CREACIÓN

Este curso está enfocado a artistas de circo que busquen ampliar sus horizontes y que quieran nuevas herramientas para aplicar una dramaturgia a la escena circense. Es un curso laboratorio y tiene cuatro objetivos básicos:

 1. Trabajar las herramientas básicas del actor para afrontar la escena. (Presencia, consciencia y escucha).
 2. Aprender a utilizar la técnica de circo no solo para impresionar, agradar o entretener sino como parte del lenguaje escénico con el que el artista se expresa, y se comunica (Dramaturgia de la técnica circense).
 3. Encontrar nuevas herramientas para la creación utilizando un material personal para deformarlo y evolucionarlo. (Creación).
 4. Crear un “espectáculo” colectivo con el que se hará una muestra al final del laboratorio.

Destinatarios:

 • Artistas profesionales del mundo del circo (Laboratorio II) y/o de otras disciplinas (Laboratorio I) preferiblemente residentes en País Vasco/ Vizcaya que deseen ser partícipes de este encuentro.

Beneficios:

 • Formar parte del Laboratorio de investigación I bajo la dirección de MARKELIÑE o del Laboratorio de investigación II bajo la dirección de PAU PORTABELLA.
 • Posibilidad de encuentro con otros profesionales del sector con los que entablar proyectos conjuntos.
 • Laboratorio de ideas para posibles creaciones artísticas.
 • Ayuda económica según el número de sesiones en las que se tenga presencia (según convenio de artistas).
 • Acceso preferente y subvencionado a la formación profesional especializada del programa Haztegia.

Compromiso:

 • Muestra del trabajo a la salida de la residencia en la fecha que estipule Zirkozaurre.
 • Colaboración con los dispositivos de evaluación y difusión del proyecto (entrevistas, testimonios, encuestas. etc.) y cesión de derechos de imagen para los mismos, exclusivamente con estos fines.
 • Justificar la cuantía recibida mediante facturas/ nóminas/ recibos.
 • Cumplir con las obligaciones sociales previstas por la ley, y contar con el seguro obligatorio de responsabilidad civil (en el caso de profesionales autónomos).

Criterios:

 • Trayectoria artística.
 • Vinculación en su trayectoria profesional con otras disciplinas artísticas.(Laboratorio I)
 • Formación, conocimiento o dominio en diferentes disciplinas artísticas. (Laboratorio I)
 • Motivación e interés por el laboratorio.

Nori Zuzendua:

Profesionalizatzeko asmoa duten amateur artista edo kolektiboei zuzendua.

Amateur diogunean, aurretik zirko konpainia profesional batean lan egin ez duten pertsonetaz ari gara, ez dute parte hartu bira egin duen sorkuntza artistiko batean eta 15 emanaldi baino gutxiago eman dituzte.

Abantailak:

 • Eskolak eskaintzen dituen disziplina guztietan formazioa jasotzea hiru hilabetez. Disziplina denak ezagutu eta probatutakoan, espazioko irakasleen orientazioaren laguntzaz, disziplina egokiena aukeratu eta egoitza artistikoak irauten duen bitartean formazioa jasotzen jarraitu.
 • 10-15 minutu inguruko sorkuntza artistiko baten garapenean laguntza.
 • Sorkuntza modulua. Sorkuntza batek dituen faseak.
 • Produkzio modulua. Sorkutza baten presupuestoa eta balioa.
 • Kultur Kudeaketa modulua. Enpresak, administrazioak, kultur sektorea…
 • Sorkuntza prozesurako, espazioa lagatzea.
 • Sorkuntzaren emaitzak beste publiko batzuekin alderatzeko aukera, bitartekari proiektuan txertatuz sorkuntza berriak eta beste espazio batzutan aurkezteko aukerak sortuz.
 • Haztegia programaren formazio profesional programan parte hartzeko lehentasuna, diruz lagundua.
 • Proiektuarentzako aholkularitza pertsonalizatua (salmenta dossierra osatzea, distribuzio estrategia bat garatzea, fakturazioa, eta abar).

Konpromezua:

 • Proiekturaren ebaluazio eta difusioaren dispositiboekin elkarlana (elkarrizketak, inkestak eta abar) eta irudi eskubideak lagatzea helburu hauetarako.
 • Egoitza proiektuarekin jarraitzea, honen hasieran adostutako epean zehar.
 • Egoitzak irauten duen epean zehar sortzen diren elkarlanetan parte hartzeko disponibilitatea.

Irizpideak

 • Curriculum artistikoa.
 • Zirko disziplinak.
 • Motibazio eta desponibilitatea.
 • Beste disziplina batzuekin elkarguneak kontutan hartuko dira, kultura, zientzia eta gizarte ekonomiaren beste adar batzuetan garatu daitezkeenak.

Destinatarios:

Artistas o colectivos amateurs que quieran profesionalizarse en la creación artística.

Por amateur entendemos que las personas integrantes no han pertenecido a ninguna compañía de circo profesional, no han participado en ninguna creación artística que haya estado en gira ni han realizado un total de más de 15 actuaciones.

Beneficios:

 • Formarse durante 3 meses en todas las disciplinas de circo que ofrece la escuela para que descubran y conozcan todas las disciplinas. Una vez probadas todas las disciplinas podrán decantarse por las específicas que consideren conveniente con el asesoramiento de los formadores del espacio y seguir formándose hasta el final de la residencia.
 • Acompañamiento en una mini creación artística (entre 10-15 minutos), que deberán realizar cada una de las personas seleccionadas.
 • Módulo de creación. Las distintas fases a seguir en el proceso de creación.
 • Módulo de producción (presupuesto de la creación y valor del producto).
 • Módulo de Gestión Cultural (forma empresarial, administración, mercado cultural…).
 • Cesión de espacio para el proceso de creación.
 • Posibilidad de confrontar los resultados de su creación con otros públicos, exhibiendo la creación en programas de mediación en centros educativos u otros espacios de programación.
 • Acceso preferente y subvencionado al programa de formación profesional especializada del programa Haztegia.
 • Asesoría personalizada para el proyecto (confección del dossier de venta, estrategia de distribución, facturación, etc.)

Compromiso:

 • Colaboración con los dispositivos de evaluación y difusión del proyecto (entrevistas, testimonios, encuestas. etc.) y cesión de derechos de imagen para los mismos, exclusivamente con estos fines.
 • Se compromete a seguir el proyecto de residencia en el periodo que se establezca al principio de la misma.
 • Disponibilidad para las posibles intervenciones que se deriven de la creación que se realiza durante la residencia.

Criterios

 • Currículum artístico
 • Disciplinas de circo
 • Motivación y disponibilidad
 • Otras disciplinas de otras artes o campos de la economía cultural, la ciencia y la sociedad.

Logos